Tlf. 98 34 11 20

FERIELOGI.DK : Om os : Betaling : Leje- og betalingsbetingelser ved bestilling af ferie hos FerieLogi

Leje- og betalingsbetingelser ved bestilling af ferie hos FerieLogi

Lejebetingelser

Det på fakturaen angivne antal personer og antal ferieboliger er gældende. Den lejede feriebolig eller hotelværelse må under ingen omstændigheder bebos af flere personer, end det antal, der er aftalt med FerieLogi.dk og anført på fakturaen.

Reklamation.

Eventuelle reklamationer skal gøres gældende over for ferieboligejeren /hotelejeren eller FerieLogi på tlf. 98341120 inden et døgn efter, at manglen er opdaget, således at afhjælpning kan ske på stedet. I modsat fald kan FerieLogi.dk ikke holdes ansvarlig.

Kundens (lejer)  ansvar.

Lejer er forpligtet til at behandle boligen, med alt hvad dertil hører, ordentligt og på behørig måde, og  hæfter for alle skader, som denne og ledsagende personer måtte forårsage. - Såfremt intet andet er anført, er kunden ansvarlig for at efterlade ferieboligen i rengjort stand. Selv om der er betalt for slutrengøring, eller slutrengøring er inkluderet i lejebeløbet, fritager det ikke lejer for forpligtelsen til at rydde op i ferieboligen, herunder ordne opvask, tømme køleskab og skraldespand, rengøre bageovn og udendørs grill inden afrejse. - Lejer er ansvarlig for at denne, samt ledsagende personer, ikke er til gene for ferieboligens naboer eller øvrige omgivelser. - Såfremt lejer eller ledsagende personer udviser grov adfærd, begået uagtsomt eller med fortsæt, forbeholder FerieLogi eller ferieboligejeren sig ret til uden varsel og med øjeblikkelig virkning at ophæve lejeaftalen. FerieLogi vil i givet fald ikke være forpligtet til at tilbagebetale hele eller dele af lejebeløbet.

FerieLogis ansvar.

I tilfælde af kontraktbrud fra ferieboligejerens side eller ekspeditionsfejl, fejloplysninger el.lign. forbeholder FerieLogi sig ret til enten at tilbagebetale lejen eller at erstatte en lejet feriebolig med en anden. Skulle denne sidste feriebolig være billigere end den oprindeligt lejede, vil prisforskellen blive tilbagebetalt. FerieLogi er ikke erstatningspligtig for yderligere følgevirkninger af ejerens kontraktbrud. FerieLogi påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen (fx. indførelse/forhøjelse af lokale turistskatter, nedlæggelse af lokale butikker, vej og byggearbejde m.m.). FerieLogi påtager sig ikke ansvaret for en forringelse af ferieophold, når dette skyldes klimatiske forhold samt lokale bestemmelser og forordninger (fx. lukning af svømmehal, o.lign.). FerieLogi påtager sig intet ansvar i tilfælde af svigt eller brud på ferieboligens installationer, tilstopning af afløb og kloak samt evt. forekomster af insekter og skadedyr.

Internet

Selv om der i beskrivelsen på FerieLogi’s hjemmeside er oplyst, at ferieboligen har internetforbindelse, må FerieLogi.dk tage det forbehold, at internettet kan svigte. For de fleste brugere af internettet er det en velkendt sag, at der kan opstå problemer med internetforbindelsen, specielt for trådløst internet og WiFi over hotspot. Det gælder generelt, at signalet kan svinge i kvalitet, og undertiden helt ophøre. Som følge heraf kan FerieLogi.dk ikke garantere, at en internetforbindelse fungerer tilfredsstillende. FerieLogi.dk påtager sig ikke ansvar for de følgevirkninger, herunder økonomiske, som en utilfredsstillende internetforbindelse måtte give anledning til.

Forsikring.

FerieLogi.dk  påtager sig intet ansvar for lejeren og ledsagende personer i den periode, de bor i ferieboligen eller er under transport til og fra feriestedet. Der er ingen forsikringsdækning for lejere og ledsagere eller deres ejendele. Lejer er selv ansvarlig for person- og  tingskade under ferien.

Ekstraudgifter.

Af fakturaen og beskrivelsen på FerieLogi’s hjemmeside fremgår, hvilke ydelser opholdet indeholder. Øvrige ydelser afregnes direkte med værten på feriestedet. I nogle tyske byer opkræves en ”kurskat” på typisk 1-2 euro pr. voksen pr. dag og halvdelen for  børn. Denne ”kurskat” skal betales direkte til værten på feriestedet.

 

Betaling.

Ved bestilling af kør-selv-rejsen skal der indbetales et forskud på 25% af det totale fakturabeløb, dog mindst 500 kr. Dette beløb skal betales straks efter, at FerieLogi’s reservationsbevis for den bestilte rejse er modtaget. - Restbeløbet, dvs. det totale fakturabeløb minus det indbetalte forskud, skal betales senest 6 uger før feriens begyndelse. (Der tilsendes ikke ny opkrævning) 

Ved køb af kør-selv-rejse mindre end 6 uger før feriens start betales det totale beløb straks efter at reservationsbeviset fra FerieLogi er modtaget. Det totale beløb skal altid være betalt inden afrejsedagen. Ved betaling henvises til det påførte bookingnummer på reservationsbeviset. Betalingsfristen fremgår af fakturaen.

Bemærk!  Ved overførsel/betaling fra udlandet påhviler det  kunden at betale alle udgifter i forbindelse med bankoverførslen.

Når FerieLogi har modtaget det totale fakturabeløb, tilsendes rejsedokumenter samt kort med nøjagtig adresse på feriestedet.

Inden forskudslejen eller det totale fakturabeløb betales, skal ”FerieLogi’s almindelige betingelser” læses.  Betaling er derfor samtidig en erklæring om, at ”FerieLogi’s almindelige betingelser” er blevet læst og accepteret.

 

Afbestilling/ændringer.

Mere end 6 uger før feriestart:

Ved afbestilling af kør-selv-ferien mere end 6 uger før feriens start vil det indbetalte forskud ikke blive refunderet. Såfremt der ikke er betalt forskud, f.eks. fordi det totale beløb er betalt straks, tilbagebetales det indbetalte beløb med et fradrag på 25% af den totale ferieudgift (fakturabeløbet). Fradraget udgør dog mindst 500 kr.

Mindre end 6 uger før feriestart:

Ved afbestilling mindre end 6 uger før feriestart fortabes det indbetalte beløb. Hvis det lykkes FerieLogi at sælge den afbestilte rejse til en anden kunde, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, dog med et fradrag på 25%. Fradraget udgør dog mindst 500 kr. Lejeperioden kan ikke udskydes til et senere tidspunkt.

Fraflytning i lejeperioden:  Benyttes ferieboligen/værelset ikke, eller fraflyttes den før lejemålet udløber, har kunden ingen krav på refusion.

Afbestillingsforsikring:

FerieLogi skal gøre opmærksom på, at mange forsikringsselskaber tilbyder afbestillingsforsikringer, sædvanligvis i forbindelse med en rejseforsikring. Det anbefales derfor at tage kontakt til et forsikringsselskab, såfremt der ønskes en afbestillingsforsikring.

Ændring:

FerieLogi accepterer, så vidt det er muligt, en ombooking af indgået lejeaftale frem til 60 dage før lejeperiodens begyndelse. Er der under 60 dage til lejeperiodens start, vil det normalt ikke være muligt at foretage ombooking af indgået lejeaftale. Enhver ombooking/ændring af indgået lejeaftale vil blive pålagt et gebyr på 200 kr.

 

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

Destinationer

Harzen                     Sydtyskland

Nordtyskland           Spreewald

Rhinen                     Erzgebirge

Mosel                       Slesvig-Holsten

Dresden                   Mecklenburg 

Weserbergland         Østrig

Pfalz                         Tyrol

Vinruten 

Ferietema

Miniferie                    Cykelferie

Skiferie                      Familieferie

MTB i Harzen            Grupper

Vinferie                      Ferie med hund

Julemarked                Naturferie

 

Kontakt FerieLogi

Tlf. +45 98341120
Åbent hverdage 9-19 
Mail: info@ferielogi.dk 

FerieLogi | Liselejevej 5 | 9270 Klarup
CVR: 29293139

Vi er medlem af:
Danmarks Rejsebureau Forening nr. A0197
FerieLogi's leje- og betalingsbetingelser